Úvod / / Certifikáty

Certifikáty

Alcanza European Education sa stala Autorizovaným Testovacím Centrom nasledujúcich Medzinárodných Jazykových Certifikátov.

Na skúšky sa môžete prihlásiť na

  • otvorené testovanie (pre verejnosť a firmy min.3osoby) na nami stanovené termíny raz za mesiac v našich priestoroch.
  • uzatvorené testovanie (pre verejnosť a firmy min.3 osoby) kedykoľvek na žiadosť klientov aj mimo našich priestorov. Uzatvorné testovania realizujeme v rámci celého Slovenska.


 

 

Skúška TOEIC® Listening and Reading je v súčasnosti najčastejšie vykonávanou skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Je to najdôležitejší jazykový certifikát. TOEIC® meria jazykovú spôsobilosť na úrovniach od A1 po C1, modul Listening & Reading  sa sústreďuje na testovaníe porozumenia hovorenému ako aj čítanému textu.

  • väčší dôraz na praktické využitie jazyka
  • 4 rôzne akcenty v časti Listening (kanadský, britský, americký a austrálsky)
  • Testovanie schopnosti chápania slovnej zásoby v kontexte práce
  • Testovanie spájania faktov a informácií v cudzom jazyku

TOEIC Bridge™ je certifikát zo všeobecného anglického jazyka pre osoby na začiatočných úrovniach spôsobilosti. Je to skúška z porozumenia počutému a čítanému textu, určená pre osoby od začiatočnej po stredne-pokročilú úroveň. Test TOEIC Bridge™ meria znalosť anglického jazyka na úrovniach od A1 po B1 (podľa rámca CEF). TOEIC Bridge™ je testom, ktorý sa skladá zo 100 otázok a trvá približne 1 hodinu. Výsledky analyzuje počítač a sú uvedené v bodovom rozpätí 20-180. Otázky v rámci skúšky TOEIC Bridge™ sú oveľa ľahšie ako pri skúške TOEIC® Listening & Reading.


THE TOEFL® Junior™ je certifikát zo všeobecného anglického jazyka. Je to skúška z porozumenia počutému a čítanému textu, určená pre študentov 2st. ZŠ a stredných škôl. THE TOEFL® Junior™ test meria tri základné zručnosti anglického jazyka, čo z neho robí dobrú voľbu pre inštitúcie, programy ako aj pre jednotlivcov, ktorý hľadajú flexibilitu a rýchle vyhodnocovanie. Anglické programy po celom svete dôverujú THE TOEFL® Junior™ testom, ktoré im pomáhajú urobiť najlepšie rozhodnutie o ich študentoch.


TFI™ (Test de français international™) je skúška certifikujúca znalosť francúzskeho jazyka. Táto skúška overuje a potvrdzuje znalosť francúzskeho jazyka v pracovnom prostredí a v živote dospelej osoby. Študenti a pracujúce osoby výsledky TFI™ uvádzajú vo svojom životopise a formálne zdôrazňujú svoje kompetencie a zvýrazňujú sa na trhu práce. Firmy a korporácie: TFI™ využívajú pri nábore a selekcii pracovníkov, na základe výsledkov TFI™ rozhodujú o manažmente školenia (jazykový audit)


Skúška WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určená na testovanie znalosti nemeckého jazyka v pracovnom a obchodnom prostredí. Firmy využívajú WiDaF ako nástroj na meranie efektivity školenia, certifikácie ako aj selekcie pracovníkov. Skúška vznikla v roku 1990 a bola vytvorená Nemecko-Francúzskou obchodnou komorou. Prvky skúšky: slovná zásoba, čítanie, počúvanie.

TOEIC, TOEFL, TFI are the registered trade marks of English Testing Service

zdroj: English Testing Service

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.