Úvod / Certifikáty / TFI™

TFI™

TFI™: certifikát z francúzskeho jazyka v pracovnom prostredí

Čo je TFI™ skúška?

TFI™ (Test de français international™) je skúška certifikujúca znalosť francúzskeho jazyka osôb, pre ktoré francúzsky jazyk nie je materinským jazykom. Táto skúška overuje a potvrdzuje znalosť francúzskeho jazyka v pracovnom prostredí a v živote dospelej osoby od začiatočnej po pokročilú úroveň – nezávisle od vykonávaného zamestnávania alebo nadobudnutého vzdelania.

Prečo skúška TFI™?

Francúzsky jazyk, ktorý každodenne používa viac ako 170 miliónov osôb je široko rozšíreným jazykom v medzinárodnej a obchodnej komunikácii. Profesionálne aktívne osoby, ktoré chcú pracovať v rôznych krajinách a preukázať znalosť viacerých jazykov môžu na tento účel využiť spoľahlivú, objektívnu a uznávanú skúšku TFI™.

Akú formu má skúška TFI™?

Skúška TFI™ trvá približne 110 minút, celá skúška približne 2 hodiny 15 minút. Je to test vo forme výberu správnej odpovede (A, B, C alebo A, B, C a D). TFI™ sa skladá zo 180 testových úloh rozdelených na dve časti, pričom každá obsahuje 90 úloh. Za každú časť je možné získať od 5 do 495 bodov. Celkové hodnotenie skúšky je 10-990 bodov. Skúšku nie je možné neurobiť, lebo vždy získate bodovanie podľa danej konzekventnej škály.

Formát skúšky TFI™

Porozumenie počutému textu - 42 minút - 90 otázok Počet úloh v sekcii
Sekcia I – situácia otázka-odpoveď 40 úloh
Sekcia II – krátke dialógy 30 úloh
Sekcia III – krátke konverzácie 20 úloh
Porozumenie čítanému textu – 68 minút – 90 otázok Počet úloh v sekcii
Sekcia IV – hľadanie chýb vo vete 25 úloh
Sekcia V – dopĺňanie viet 25 úloh
Sekcia VI – otázky z textov 40 úloh

TFI™ a úrovne CEF

TFI (10-990 bodov) A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 bodov) 85 160 300 395
Reading (5-495 bodov) 105 185 305 430
SPOLU 190 345 605 825

Kto využíva certifikát TFI™?

  • Študenti a pracujúce osoby: výsledky TFI™ uvádzajú vo svojom životopise a formálne zdôrazňujú svoje kompetencie a zvýrazňujú sa na trhu práce
  • Akademické inštitúcie: TFI™ využívajú ako ekvivalent zápočtu zo skúšky z lektorátu, započítavajú lektorát alebo získanie certifikátu TFI™ považujú za podmienku ukončenia štúdia na vysokej škole a získania diplomu
  • Jazykové školy: skúšku TFI™ využívajú pri rozdeľovaní uchádzačov do skupín s identickou úrovňou spôsobilosti, externým a objektívnym spôsobom predstavujú študentom ich pokroky a správnosť výberu miesta na učenie
  • Firmy a korporácie: TFI™ využívajú pri nábore a selekcii pracovníkov, na základe výsledkov TFI™ rozhodujú o manažmente školenia (jazykový audit), štandardizujú systém hodnotenia na všetkých oddeleniach organizácie nezávisle od ich lokalizácie na svete
  • Štátna služba a iné organizácie: využívajú TFI™ na určenie kompetencií potrebných pre povýšenie alebo účasť na školeniach uskutočňujúcich sa v cudzom jazyku

TOEIC, TOEFL, TFI are the registered trade marks of English Testing Service

zdroj: English Testing Service

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.