Úvod / Certifikáty / TOEIC Bridge™

TOEIC Bridge™

TOEIC Bridge™: najlepší výber na začiatok dobrodružstva s angličtinou

Čo je TOEIC Bridge™?

TOEIC Bridge™ je certifikát zo všeobecného anglického jazyka pre osoby na začiatočných úrovniach spôsobilosti. Je to skúška z porozumenia počutému a čítanému textu, určená pre osoby od začiatočnej po stredne-pokročilú úroveň. Test TOEIC Bridge™ meria znalosť anglického jazyka na úrovniach od A1 po B1 (podľa rámca CEF). Je to objektívny a spoľahlivý nástroj, umožňujúci zmerať efektivitu doterajšej náuky a motivovať k ďalšiemu rozvíjaniu schopností. Bridge™ je medzinárodne uznávaným certifikátom a zároveň jedným zo spôsobov ako sa pripraviť na skúšku TOEIC®.  

Prečo sa oplatí zapísať sa na skúšku TOEIC Bridge™?

Osoby, ktoré sa anglický jazyk učia na celom svete si skúšku TOEIC Bridge™ vyberajú pretože:

 • skúšku nie je možné neurobiť, keďže výsledok je uvedený v bodovom rozmedzí zodpovedajúcom aktuálnej úrovni spôsobilosti
 • Bridge™ je vhodný pre začiatočníkov, ktorí nemusia vedieť rozprávať a písať v anglickom jazyku
 • skúška overuje znalosť anglického jazyka a sústredí sa na jeho praktické využitie
 • TOEIC Bridge™je založený na skutočných kontextoch pochádzajúcich zo života
 • je potvrdením zatiaľ dosiahnutých znalostí
 • verifikuje kvalitu učenia
 • určuje smer v učení
 • nevyžaduje si žiadnu zdĺhavú prípravu a môže sa vykonať v ľubovoľnom čase počas učenia sa alebo počas akademického roku
 • certifikát TOEIC Bridge™ je hodnotným doplnkom k životopisu a pomáha nájsť si zamestnanie na náročnom trhu práce
 • skontaktujte sa s nami, aby ste urobili TOEIC Bridge™ u nás.

TOEIC Bridge™ je testom, ktorý sa skladá zo 100 otázok a trvá približne 1 hodinu. Je to test výberu správnych odpovedí počas ktorého označujú kandidáti odpoveď na špeciálnych hárkoch. Výsledky analyzuje počítač a sú uvedené v bodovom rozpätí 20-180. Otázky v rámci skúšky TOEIC Bridge™ sú oveľa ľahšie ako pri skúške TOEIC® Listening & Reading. Ak uchádzač získa vysoký výsledok zo skúšky Bridge™, je pripravený na skúšku TOEIC®.

Formát skúšky TOEIC Bridge™

Listening Comprehension - 25 minút – 50 otázok Počet úloh v sekcii
Sekcia I - interpretácia fotografií 15 úloh
Sekcia II - situácia otázka - odpoveď 20 úloh
Sekcia III - krátke dialógy 15 úloh
Reading Comprehension - 35 minút – 50 otázok Počet úloh v sekcii
Sekcia IV – dopĺňanie úloh 30 úloh
Sekcia V – texty s otázkami 20 úloh

TOEIC Bridge™ a úrovne CEF

Výsledky TOEIC Bridge™ sú vzhľadom k rámcu CEF uvedené nasledujúco:

TOEIC Bridge™ (20-180 bodov) A1 A2 B1
Listening (10-90 bodov) 46 70 86
Reading (10-90 bodov) 46 64 84
SPOLU 92 134 170

Využitie skúšky TOEIC Bridge™

 • Študenti, individuálne osoby – TOEIC Bridge™ je nástrojom na meranie pokroku
 • Žiaci stredných škôl – TOEIC Bridge™ overuje úroveň jazykovej spôsobilosti, motivuje k ďalšiemu učeniu
 • Pracovníci firiem a podnikov vykonávajú TOEIC Bridge™ kvôli potvrdeniu základných jazykových schopností
 • Osoby cestujúce za prácou do zahraničia – znalosť anglického jazyka potvrdená na základnej úrovni je šancou na lepšiu prácu
 • Firmy a korporácie – TOEIC Bridge™ je ideálnym nástrojom na meranie školiacich potrieb a na vytvorenie systému manažovania vzdelávania v momente, kedy pracovníci svoje vzdelávanie ešte len začínajú (jazykový audit)
 • Jazykové školy – Bridge™ je externým potvrdením kvality školenia
 • Akademické inštitúcie využívajú skúšku Bridge ako zápočet lektorátu

TOEIC, TOEFL, TFI are the registered trade marks of English Testing Service

zdroj: English Testing Service

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.