Úvod / Certifikáty / TOEIC® Listening & Reading

TOEIC® Listening & Reading

Certifikát TOEIC® Listening and Reading: kvalita, globálny dosah, objektivita

Čo je to TOEIC® Listening and Reading?

Skúška TOEIC® Listening and Reading je v súčasnosti najčastejšie vykonávanou skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Je to najdôležitejší jazykový certifikát, ktorý:

 • bol vytvorený na prianie firiem a zamestnávateľov a zodpovedá ich potrebám verifikácie a certifikácie spôsobilosti z anglického jazyka
 • vykonáva ju viac ako 6 000 000 kandidátov ročne
 • uznáva ju viac ako 10 000 globálnych firiem a korporácií (pozrite si zoznam našich klientov)
 • sústreďuje sa na praktickú stránku znalosti jazyka
 • môže sa vykonávať v ľubovoľnom termíne na uzatvorených stretnutiach (na požiadanie) alebo na otvorených stretnutiach u nás
 • výsledky je možné získať dokonca v priebehu 24 hodín od vykonania skúšky, maximálne do 10 pracovných dní
 • je ekvivalentom pre zápočet skúšky z lektorátu na mnohých poľských a zahraničných vysokých školách
 • je vždy urobená – kandidát získava výsledok v podobe bodov v rozmedzí 10-990 bodov
 • kandidátovi poskytuje podrobnú Správu výsledkov s interpretáciou bodového výsledku
 • kandidát získava Certifikát, ktorý je hodnotným doplnkom k životopisu
 • je to nástroj jazykového auditu, ktorý používa mnoho vedúcich zamestnávateľov

TOEIC® sa skladá z 200 testových otázok, ktoré sú rozdelené na dve sekcie - Listening Comprehension (100 otázok) a Reading Comprehension (100 otázok). Výsledok skúšky zahŕňa počet bodov v rozmedzí 10-990, precíznu správu o výsledkoch s opisom silných a slabých stránok kandidáta ako aj certifikát v piatich rôznych farbách v závislosti od výsledku. Zdokonalená verzia skúšky predstavuje:

 • väčší dôraz na praktické využitie jazyka
 • 4 rôzne akcenty v časti Listening (kanadský, britský, americký a austrálsky)
 • Testovanie schopnosti chápania slovnej zásoby v kontexte práce
 • Testovanie spájania faktov a informácií v cudzom jazyku

Formát TOEIC® Listening & Reading skúšky

Listening Comprehension - 45 minút – 100 otázok Počet úloh v sekcii
Sekcia I – interpretácia fotografie 10 úloh
Sekcia II – situácie otázka-odpoveď 30 úloh
Sekcia III – 10 dialógov, 3 otázky na každý dialóg 30 úloh
Sekcia IV – 10 výpovedí, 3 otázky na každú výpoveď 30 úloh
 Reading Comprehension - 75 minút - 100 otázok   Počet úloh v sekcii
Sekcia V – doplňovanie viet 40 úloh
Sekcia VI – doplňovanie textov 12 úloh
Sekcia VII – otázky k jednotlivým textom 28 úloh
Sekcia VII – otázky k dvom súvisiacim textom 20 úloh

TOEIC® meria jazykovú spôsobilosť na úrovniach od A1 po C1, modul Listening & Reading  sa sústreďuje na testovaníe porozumenia hovorenému ako aj čítanému textu.

TOEIC® Listening & Reading a úrovne CEF

TOEIC L&R (10-990 bodov) A1 A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 bodov) 60 110 275 400 490
Reading(5-495 bodov) 60 115 275 385 455
SPOLU 120 225 550 785 945

Úroveň obtiažnosti skúšky TOEIC®

Skúška bola pripravená tak, aby merala úroveň vedomostí z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Hodnotenie je vyjadrené v bodovom rozmedzí od 10 do 990. Z tohto dôvodu je stupeň obtiažnosti otázok diferencovaný tak, aby bolo možné precízne určiť, na akej úrovni sa uchádzač nachádza. Kandidát získava rôzny počet bodov v závislosti od stupňa obtiažnosti jednotlivých otázok. Výhodou skúšky je to, že kandidát pred pristúpením k skúške neuvádza úroveň znalosti anglického jazyka. Táto skúška určuje úroveň spôsobilosti uchádzača v závislosti od počtu bodov, ktoré získal.

TOEIC, TOEFL, TFI are the registered trade marks of English Testing Service

zdroj: English Testing Service

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.