Úvod / Certifikáty / WiDaF

WiDaF

WiDaF: nemecký obchodný jazyk

Čo je to WiDaF?

Skúška WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) je určená na testovanie znalosti nemeckého jazyka v pracovnom a obchodnom prostredí. Firmy využívajú WiDaF ako nástroj na meranie efektivity školenia, certifikácie ako aj selekcie pracovníkov.

Skúška vznikla v roku 1990 a bola vytvorená Nemecko-Francúzskou obchodnou komorou.

WiDaF je testom výberu správnych odpovedí a skladá sa zo 150 testových otázok. Skúška sa skladá z dvoch sekcií a trvá približne 3 hod. Hodnotí sa v rozpätí od 0 do 990 bodov a je rozdelená na 3 osobitné rámce bodovania (0-330 bodov x 3) za každý prvok skúšky: slovná zásoba, čítanie, počúvanie.

Formát skúšky:

Sekcia I (105 minút)

 • Slovná zásoba: administrácia, produkcia, financie a rozpočty, poistenia, obchod, reklama, prieskumy trhu, trhy a akcie atď. Kontexty: korešpondencia, informačné materiály, správy, protokoly, inštrukcie atď.
 • Gramatika: časovanie, spôsoby, trpný rod, skloňovanie, predložky, spojky, zámená atď.
 • Čítanie: obchodné texty, listy, opisy výrobkov, reklamy, novinové články atď.

Sekcia II (45 minút)

 • Počúvanie: základné informácie, dialógy, pracovné pohovory, telefonické rozhovory, situačné dialógy atď.

Výsledky

Rámec bodovania WiDaF je 0-990 bodov. Výsledok je rozdelený na 3 časti:

 • Slovná zásoba: 0-330 bodov
 • Porozumenie písanému textu: 0-330 bodov
 • Porozumenie počutému textu: 0-330 bodov

Doba vyhodnotenia testu

Na výsledky skúšky sa čaká približne 2 týždne, výsledky sú veľmi často odosielané najprv v elektronickej forme.

Skúška WiDaF a úrovne Rady Európy - CEF

Úrovne Rady Európy boli v skúške predstavené ako bodové okruhy zodpovedajúce danej úrovni. Prezentujú sa nasledovným spôsobom:

WiDaF (0-990 bodov) A2 B1 B2 C1 C2
Vocabulary / Grammar (0-330 bofov) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Reading (0-330 bodov) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Listening (0-330 bodov) 0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
SPOLU 0-246 247-495 496-735 736-897 898-990

Stupeň obtiažnosti skúšky

Skúška bola vytvorená tak, aby merala úroveň znalosti  nemeckého jazyka v pracovnom prostredí a v obchode. Hodnotenie sa vyjadruje v bodovom rámci od 0 do 990. Stupeň obtiažnosti je práve preto diferencovaný tak, aby precízne určil, na akej úrovni sa uchádzač nachádza. Výhodou skúšky je to, že kandidát nemusí pred skúškou uvádzať úroveň znalosti nemeckého jazyka. Práve skúška opisuje úroveň spôsobilosti uchádzača v závislosti od získaného počtu bodov.

Uznanie

V obchodnom prostredí WiDaF našiel uznanie u takých firiem ako:

 • AGFA 
 • Alcatel
 • Alstom
 • Canal +
 • Deloitte
 • DURA Automobile
 • France Telecom
 • Marks & Spencer
 • Marsh SA
 • Miele
 • Stelmi
 • Valeo
 • Deutsche Bank
 • Siemens
 • Bre Bank

TOEIC, TOEFL, TFI are the registered trade marks of English Testing Service

zdroj: English Testing Service

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.