Úvod / / Jazyková škola

Jazyková škola

Alcanza European Education - jazyková škola Nové Mesto nad Váhom. Každý lektor má odborné vzdelanie a bohaté praktické skúsenosti, čo je aj formou participatívnych metód a riešenia prípadových štúdií a hrania rolí zakomponované do vzdelávania. Alcanza European Education Method je založená na zlepšení jazykových zručností /počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie/, pričom zvláštny dôraz kladie na počúvanie a rozprávanie. Každé vzdelávanie je monitorované, hodnotené účastníkmi kurzov a hospitáciami nezávislých hodnotiteľov, ktorí dohliadajú na kvalitu vzdelávania a neustále navrhujú nové materiály, metódy a techniky na zlepšenie výučby.

Zaraďovací test je našou štandardnou metódou na zaraďovanie účastníkov vzdelávania do našich kurzov. Naše testy sú zostavené podľa európskych štandardov vzdelávania /jazyky – podľa Európskeho jazykového portfólia.

Jazyky ktoré vyučujeme - angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov.

Máme špeciálne učebné programy zamerané na všeobecný jazyk, jazyky pre obchodné účely, odborné kurzy - (podľa požiadaviek klienta; napr.: bankovníctvo, cestovný ruch...)

Vstupný test - je našou štandardnou metódou na zaraďovanie účastníkov vzdelávania do našich kurzov. Naše testy sú zostavené podľa európskych štandardov vzdelávania

Priebežný test - priebežné hodnotenie dosiahnutého rozvoja – priebežný monitoring napredovania

Záverečný test - záverečné hodnotenie získaných vedomostí a zručností. Vystavenie certifikátu o absolvovaní jazykového kurzu s vyznačením dosiahnutého stupňa jazykovej úrovne podľa Európskeho Jazykového Portfólia a opis nadobudnutých vedomostí a zručností.

Kurzy prebiehajú v čase od 7:00 do 21:00, 7 dní v týždni

Kurzy otvárame počas celého roka pri naplnení počtu účastníkov

Občerstvenie (káva, čaj, voda) na našich kurzoch zadarmo :-)

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.