Úvod / Pre firmy / Počítačové vzdelávanie

Počítačové vzdelávanie

Organizujeme počítačové kurzy a počítačové školenia už 9 rokov. Môžte vybrať zo širokej ponuky vzdelávania. Poskytujeme aj kvalitné rekvalifikačné kurzy, IKT tréningy, skupinové vzdelávanie.
Realizujeme viac ako 40 druhov IKT kurzov a školení špecializovaných na : Office, databázy, prezentačné programy, počítačovú grafiku, digitálnu fotografiu, programovanie, tvorbu web stránok, operačné systémy Windows. Uzavreté školenia organizujeme na celom Slovensku. Ponúkame aj zvýhodnené tematické balíčky školení z rôznych oblastí IKT vzdelávania a rekvalifikácie.

Naše kurzy :

 • Microsoft Word - Standard
 • Microsoft Word - Expert
 • Microsoft Word - Hromadná korešpondencia
 • Microsoft Excel – Standard
 • Microsoft Excel – Expert
 • Microsoft Excel – vzorce, funkcie a makrá
 • Microsoft Excel – Štatistické výpočty a analýzy
 • Microsoft Excel – Kontingenčné tabuľky
 • Microsoft Excel – programovanie vo VBA - základy
 • Microsoft Excel – Optimalizácia údajov
 • Microsoft Excel – Financie
 • Microsoft Excel - Manažéri
 • Microsoft Excel - Technici
 • Microsoft PowerPoint - Basic
 • Microsoft PowerPoint - Profi
 • Microsoft Access – Basic
 • Microsoft Access – Profi
 • Microsoft Access – Developer (tvorba aplikácií – programovanie)
 • Skenovanie grafiky a textu
 • MS Outlook BASIC - plánovanie informácií a e-mail
 • MS Outlook PROFI - práca v tíme a pokročilé techniky

Vystavenie certifikátu o absolvovaní jazykového kurzu s vyznačením dosiahnutej úrovne a opis nadobudnutých vedomostí a zručností.

Typy certifikátov:

 • Certifikát AEE - Alcanza European Education
 • EU a SR certifikát - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR
 • Medzinárodný certifikát ECDL – príprava na získanie certifikátu

Európska počítačová akadémia

 • Základy informačných technológii – IT
 • Práca s počítačom a správa súborov
 • Spracovanie textu
 • Spracovanie textu v praktických príkladoch
 • Tabuľkový kalkulátor
 • Tabuľkový kalkulátor v praktických príkladoch
 • Databázový systém
 • Databázový systém v praktických príkladoch
 • Elektronická prezentácia
 • Elektronická prezentácia v praktických príkladoch
 • Informácie a komunikácia

Na každý jeden z týchto modulov si môžete vykonať skúšky u nás a získať akreditovaný certifikát Ministerstva školstva


Medzinárodný certifikát ECDL – príprava na získanie certifikátu

ECDL (European Computer Driving Licence) je označenie pre certifikačný systém znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Jeho základom je štandard, ktorý určuje rozsah požadovaných znalostí a zručností (nazývaný Sylabus ECDL) a celosvetovo platná metodika na overovanie, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Certifikát ECDL je medzinárodne rešpektovaným dokladom o tom, že jeho držiteľ požadovanú úroveň/požadovaný štandard/ znalostí a zručností z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Certifikácia znalostí a zručností prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 148 krajinách sveta v 41 jazykoch. Je nezávislá od typu počítačov a ich programového vybavenia, je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Je prevádzkovaná na neziskovom princípe.
Zdroj : www.ecdl.sk pre bližšie info klikni

Ponúkame tiež:

 • Poradenstvo v IKT
 • Outsourcing
Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.