Úvod / Pre firmy / Založenie s.r.o. / Charakteristika s.r.o.

Charakteristika s.r.o.

Zakladateľmi spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť fyzické i právnické osoby. Založenie spoločnosti s.r.o. je možné aj jednou osobou. Jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac troch spoločností s ručením obmedzeným. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Zakladateľom môže byť i zahraničná osoba.

Obligatórnou náležitosťou spoločenskej zmluvy, príp. zakladateľskej listiny, je názov, pod ktorým spoločnosť bude vykonávať právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktorú podpisujú všetci zakladatelia. Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri.

Minimálny vklad každého spoločníka v zmysle platnej legislatívy je vo výške 750 EUR. Na založení s.r.o. spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Minimálne základné imanie spoločnosti je 5000 EUR. Nami pripravené dokumenty sú pripravené tak, že nie je potrebné splatiť základné imanie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká ako právnická osoba dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Týmto dňom nadobúda právnu subjektivitu.

Všetky požiadavky na založenie s.r.o. a bližšie informácie, práva povinnosti konateľov a spoločníkov môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.