Úvod / / Účtovníctvo

Účtovníctvo

Kurzy učtovníctva

Pre koho sú kurzy určené?
- pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu,
- pre záujemcov, ktorí si svoje vedomosti z účtovníctva chcú aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť.

Kurzy pozostávajú z modulov, ktoré na seba nadväzujú.

Najskôr Vám  vyvetlíme a utvrdíte si základné pojmy a súvislosti a aktuálnu legislatívu a bežnú dokladovú a formulárovú rutinu, aby ste plynule mohli prejsť do logiky spracovania dokumentov a formulárov na PC.

Prečo je dôležitá aj teória a schopnosť ručného spracovania základných dokumentov ?

Aj v autoškole Vás najsôr neposadia do auta na jazdu, ale naskôr Vás naučia dopravné značky a modelové križovatkové situácie.

Bez znalostí základných pojmov a súvislostí, ktoré sú základným stavebným kameňom, sa nedá budovať Vaša odborná rutina a prax na PC. Vedieť, čo a ako kedy kde kliknúť a nevedieť a nepoznať súvislosti a pojmy a náležitosti a základné predpisy, to nie je o účtovníctve, ale o gramotnosti používania IKT a daného programu, ale keď sa Vás šéf opýta prečo a ako to súvisí s inými účtovnými operáciámi a zákonom, to  už naozaj hovorí o Vašej odbornej kompetencii, a v podstate je už potom jedno, či pracujete v programe Alfa/Omega alebo MRP, Pohoda alebo Money.

Ako cvičný program používame pre jednoduché účtovníctvo program Alfa plus a pre podvojné účtovníctvo program Omega od spoločnosti KROS. Pokiaľ potrebujete rutinu v inom programe napr. MRP, alebo Money, u nás nie je problém tréningu aj na inom programe.

Ako prebieha vyučovanie v programe Alfa plus/Omega?

Každý účastník má svoj vlastný PC, na ktorom si trénuje modelové praktické situácie, pod vedením skúseného lektora z praxe.

Nami vytrénovaní účastníci po skončení nšich kurzov účtovníctva nemajú problém používať v praxi aj účtovanie v iných účtovných programoch, lebo dôraz kladieme na ich odbornú účtovnú kompetenciu a účtovnú logiku a tréning na PC je utvrdením tejto kompetencie v praktických komplexných príkladoch.

V našich kurzoch si môžete na individuálne alebo skupinové dotrénovanie vybrať aj len jednotlivé moduly (napr. Modul B: Jednoduché účtovníctvo Basic)

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.