Úvod / Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Kurz Jednoduché účtovníctvo 30VH

A Modul : Jednoduché účtovníctvo ŠTART (5VH)

základné  pojmy z učtovníctva, zo zákona o učtovníctve

B Modul: Jednoduché učtovníctvo Basic (10VH)

V praktických príkladoch si.osvojíte postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve t.j. práca s peňažným denníkom, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a ďaľšie).

C Modul: Jednoduché účtovníctvo na PC (10 VH)

Osvojíte si ako na PC / v programe Alfa / evidovať a účtovať všetky typy účtovných dokladov vrátane ich úhrad, viesť peňažný denník, pohľadávky, záväzky, majetok, knihu jázd, cestovné príkazy, pokladnice, bankové účty, homebanking, kurzový lístok a ďalšie evidencie..

D Modul: Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz ziskov a strát (5 VH)

Naučíme Vás ako si urobiť daňové priznanie FO a výkaz ziskov a strát a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

 

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.