Úvod / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Jazyková škola Nové Mesto nad Váhom

Kurz Podvojné účtovníctvo 60 VH

A Modul: Podvojné účtovníctvo ŠTART (10 VH)

- zákon o účtovníctve  a základné pojmy a súvislosti

B Modul: Podvojné účtovníctvo Basic (30 VH)

- účtovanie v účtovných triedach 0-dlhodobý majetok, 1-zásoby, 2-finančné účty, 3-zúčtovacie vzťahy, 4-kapitálové účty, 5-náklady, 6-výnosy,...

C Modul : Podvojné účtovníctvo na PC (15VH)

Naučíme Vás ako v programe Omega na PC -evidovač a účtovať všetky druhy dokladov s využitím automatických vzorov a predkontácií s možnosťou účtovania v hospodárskom roku, finančné analýzy, ako realizovať akékoľvek spätné opravy, homebanking, vytváranie tuzemských a zahraničných príkazov na úhradu, ako importovať bankové výpisy do Vášho účtovníctva, ako evidovať a účtovať splátkové kalendáre, ako automaticky vykonať kontrolu saldokonta a hlavnej knihy, akým spôsobom doklad priamo v prehľade opraviť a praktické ukážkya tréning zručností v príkladoch na ďaľších moduloch programu Omega.

D Modul Účtovná závierka (5VH)

Účtovná závierka – praktický príklad
Účtovné uzavieranie účtovného obdobia rozdeľujeme na dve časti:
a) účtovnú uzávierku, ktorá súvisí s uzavretím účtovných kníh za účtovné obdobie
b) vyhotovenie účtovnej závierky, ktorá pozostáva z účtovných výkazov „Súvahy, Výkazu ziskov a strát a z Poznámok“.

K Daňovým priznaniam PO organizujeme pravidelne, každoročne odborné semináre, ktoré reflektujú na aktuálnu legislatívu a akuálne formuláre.

 

 

 

 

 

 

Alcanza — vzdelávacie a jazykové kurzy

Alcanza jazyková škola Nové Mesto nad Váhom - vytvorili odborníci, profesionáli, ktorí sa rozhodli priblížiť vzdelávanie, čo najviac požiadavkám praxe a ich hlavným cieľom je poskytovať účastníkom vzdelávania kvalitné služby. Alcanza - je prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom s vyše 150 vzdelávacími akreditovanými certifikátmi MŠ Slovenskej republiky, ktoré sú platné v celej SR a EÚ.

Ponuka kurzov v Alcanza je veľmi široká: jazyky, počítače, cestovný ruch, poradenské a kariérové kurzy, malé a stredné podnikanie atď. Kurzy realizujeme v rámci celej SR, a aj formou projektov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a pravidelne od nás dostávajte novinky a akciové ponuky e-mailom.